Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 12 april 2011

2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera det miljöpolitiska programmet. Beslutet avgjordes genom votering. 78 ledamöter röstade för återremiss medan 69 ledamöter röstade för att frågan skulle avgöras vid dagens sammanträde. Två ledamöter deltog inte i omröstningen.

Program
15 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011