Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Slutrapport av kunskapsöverföring

Regionfullmäktige 12 april 2011

I slutrapporten ”Kunskapsöverföring – att bygga broar” presenteras förslag på utveckling av redan existerande forum för kommunikation. Detta för att gemensamt arbeta mot målet full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Regionfullmäktige beslutade att lägga informationen om slutrapporten till handlingarna.

Program
16 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011