Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 12 april 2011

Under tisdagens regionfullmäktige lämnade ledamöterna in tolv motioner.

Motion av Monica Selin (KD) om regional vårdplatsgaranti.

Motion av Karin Greenberg (C) om regionalt idrottsmuseum.

Motion av Billy Bertilsson (SVG) om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken.

Motion av Billy Bertilsson (SVG) om folkomröstning om storregion.

Motion av Monica Selin (KD) med flera om à la carte på sjukhusen.

Motion av Lars Nordström (FP) om att upphandla IT-verksamhet.

Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om enhetspris i kollektivtrafiken.

Motion av Magnus Berntsson (KD) om vaccin mot rotavirusinfektioner.

Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om inlandssjöfartens framtid.

Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.

Motion av Gunilla Druve Jansson (C) om att införa en barnlinje på sjukvårdsupplysningen - 1177.

Motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin.

Inkomna motioner

Program
28 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011