Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser för 2010 års verksamhet

Regionfullmäktige 12 april 2011

Revisorskollegiet har överlämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2010. Revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas för var och en av de granskade nämnderna och styrelserna.

Regionfullmäktige beslutade att bevilja regionstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för förvaltning och räkenskaper 2010.

Program
8 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011