Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Framställan från hälso- och sjukvårdsutskottet

Regionfullmäktige 12 april 2011

Fler patienter bör få genomgå operationer mot fetma och vårdgarantin bör stärkas för barn och unga med psykisk ohälsa. Detta är två förslag som har regionstyrelsens stöd.

Under 2010 remitterades patienter för så kallade obesitasoperationer, kirurgiska ingrepp mot fetma, där en del operationer kommer att utföras först i år. Kostnaden beräknas till tio miljoner kronor. Det är hälso- och sjukvårdsutskottet som har begärt att få använda en del av sitt eget kapital.

Västra Götalandsregionen har också fått statsbidrag på 43,3 miljoner kronor för förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Eftersom statsbidraget kom sent har regionen ännu inte kunnat utnyttja pengarna utan de ingår i sin helhet som en del i hälso- och sjukvårdsutskottets överskott för 2010. Nu vill hälso- och sjukvårdsutskottet att pengarna kommer till användning.

Regionfullmäktige beslutade att säga ja till framställan i båda fallen.

Program
11 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011