Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner för 2010

Regionfullmäktige 12 april 2011

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för 2010. I korthet innebär beslutet en omfördelning av det egna kapitalet mellan regionens verksamheter. Från de verksamheter som redovisar ett positivt eget kapital överförs närmare 303 miljoner kronor dels till verksamheter med negativt eget kapital, närmare 127 miljoner kronor, dels till moderförvaltningen, drygt 176 miljoner kronor.

En nyhet i bokslutsdispositionerna för 2010 att det egna kapitalet för Västra Götalandsregionens tandvård ska behandlas på samma sätt som regionens egna verksamheter inom VG Primärvård eftersom även tandvården är konkurrensutsatt.

Bokslut

Program
10 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011