NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion: om att rusta upp Kinnekullebanan

Regionfullmäktige 12 april 2011

I en motion till fullmäktige föreslår vänsterpartisterna Sören Kviberg och Claes-Göran Borg att regionstyrelsen ska ta initiativ till en förstudie om att rusta upp och elektrifiera Kinnekullebanan.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas.

Motion Claes-Göran Borg

Program
24 av 38
Publicerad
tisdag 12 april 2011

Regionfullmäktige 12 april 2011