Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
2 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018