Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa tandhygienister inom kommunal verksamhet

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige initierar införandet av tandhygienister i kommunal verksamhet i samverkan med samtliga kommuner i Västra Götaland.

Remissinstanserna tycker att motionen är besvarad med hänvisning till tandvårdsstyrelsens pågående arbete med tandhygienist i kommun (TAIK), där syftet är att skapa ett koncept där en tandhygienist är en integrerad del i kommunens verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagS reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Tandvård Lena Hult

Program
30 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018