Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Motionärerna Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) föreslår i motion till regionfullmäktige att Västtrafik AB ska få i uppdrag att dels kartlägga service och miljö vid våra resecentrum dels att Västtrafik AB ska använda kartläggningen som underlag för åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar.

Motionärerna ger exempel på resecentrum där åtgärder behövs för att förbättra miljön och servicen och framhåller att det finns risk för att olika åtgärder faller mellan stolarna då det är flera aktörer involverade. Västtrafik AB ger i sitt yttrande exempel på hur arbetet med löpande underhåll, dialog kring driftsfrågor och uppföljning av kundundersökningar genomförs och anser att motionen är besvarad.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagV reserverade sig till förmån för eget yrkande

Västtrafik Motion Vänsterpartiet Egon Frid Jessica Wetterling

Program
33 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018