Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ersättning för merkostnader till patienter över 65 år med hemodialys i hemmet

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Hemodialys i hemmet innebär att kroppen renas direkt via blodet med hjälp av ett dialysfilter i en dialysmaskin/konstgjord njure installerad i hemmet.

Enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag kan den som är sjuk eller funktionshindrad under vissa förutsättningar få handikappersättning från och med det år de fyller 19 år. Men funktionshindret måste ha uppstått innan personen fyller 65. Enligt lagen har personer som påbörjar dialys efter de har fyllt 65 år inte möjlighet att få statlig ersättning. Det pågår inget centralt arbete för att ändra dessa regler.

Regionfullmäktige föreslås besluta att patienter över 65 år, som är folkbokförda i Västra Götalandsregionen och som inte har rätt till handikappersättning för hemodialys i hemmet, ska ersättas av regionen enligt följande alternativ:

Ersättning utgår med 1 100 kr per månad, där personlig merkostnad inte finns för avfall/sopor och vatten

Ersättning utgår med 2 200 kr per månad, där personlig merkostnad finns för vatten och avfall/sopor

Kostnaden belastar den behandlande kliniken.

Beslut: enligt förslag 

Vård Högkostnadsskydd Dialys

Program
20 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018