Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Karin Engdahl (S) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att dela ut stipendium till omvårdnadsprogramselever som en åtgärd för att få fler utbildade undersköterskor.

Vid utvärderingar har man inte sett någon ökning av intresset för att söka omvårdnadsprogrammet kopplat till stipendium.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagS reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Stipendium Karin Engdal

Program
34 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018