Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Begäran om markförvärv i Sörred för strategisk bussdepå

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Västtrafik och Göteborgs stad har under en tid sökt mark för att kunna bygga en strategisk bussdepå. Nu har man hittat mark i närheten av Sörredsmotet på väg 155 i Göteborg. Marken ägs av Volvo Group Real Estate. Priset är inte färdigförhandlat men bedöms till mellan 27 och 39 miljoner kronor.

En fullskaledepå på platsen ersätter på ett rationellt sätt de fyra depåer som trafikerar området.

Investeringen är prioriterad i det förslag till investeringsnivåer som har lämnats i det kompletterande planeringsunderlaget inför Västra Götalandsregionens budget 2019. Samtliga driftkonsekvenser för depån är inarbetade i den långsiktiga budgeten till trafikförsörjningsprogrammet.

Regionfullmäktige föreslås ge Västtrafik eller hänvisad part inom Västra Götalandsregionen tillåtelse att köpa marken i Sörred för uppförande av bussdepå.

Beslut: enligt förslag

Program
18 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018