Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kombinationsbiljetter Kulturevenemang - Kollektivt

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Marjan Garmroudi (V) med flera föreslår en utredning om biljetter som kombinerar kulturupplevelser med avgiftsfri kollektivtrafik. Specifikt nämns GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniorkester, där avgiftsfri kollektivtrafik föreslås kombineras med biljett till föreställning för att sänka tröskeln för långväga publik.

Remissinstanserna hänvisar till studier som visar att kollektiva resmöjligheter och information om dem har större betydelse än priset. Kostnaden för resan är också försumbar jämfört med biljettpriset till föreställningar på de institutioner som särskilt lyfts i motionen. Dessutom har Västtrafik redan uppdraget att göra det möjligt med tredjepartsförsäljning som en del av en tjänst och på så sätt underlätta resor till exempelvis kulturevenemang.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till pågående arbete och tidigare studier och utredningar.

Beslut: enligt förslag

Motion Kultur Marjan Garmroudi

Program
36 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018