NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om ansvar för vuxna med behov av begåvningsutredning

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Interpellation av Carina Örgård (V) om vem som tar ansvar för vuxna med behov av begåvningsutredning

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård

Program
6 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018