Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inköpspolicy, återrapportering och kompletterande beslut

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Införandet av ny inköpspolicy har inneburit kraftfulla steg mot bättre ordning och reda av inköpen i Västra Götalandsregionen. I samband med införandet kan konstateras att det ibland, till exempel vid vissa mindre unika inköp, är opraktiskt med den definitiva principen som policyn beskriver. Därför föreslås att regionstyrelsen bedömer och beslutar om de inköp som av logistiska, praktiska eller andra skäl bör utgöra grund för undantag från inköpspolicyn, det vill säga där förvaltningar själva kan direktupphandla. Besluten får inte vara av principiell karaktär och får inte frångå huvudprinciperna i policyn.

Regionfullmäktige föreslås godkänna återrapporteringen och bemyndiga regionstyrelsen att besluta om vissa avsteg från inköpspolicyn som inte är av principiell karaktär och som inte frångår huvudprinciperna i policyn.

Beslut: enligt förslag

Policy

Program
13 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018