Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att attrahera läkare till vårdcentraler på landsbygden

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från juni 2016 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso-och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa en modell där läkare på landsbygden kan få del av studieskuld avbetalad efter en viss tids tjänstgöring på vårdcentraler på landsbygden. Tanken är att göra arbete vid landsbygdsvårdcentraler mer attraktivt.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och personalutskottet.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen föreslog avslag eftersom man bedömer att det redan finns förutsättningar att arbeta med frågan att öka attraktiviteten för vårdcentraler på landsbygden (och andra mindre attraktiva områden) inom de ramar som finns i Krav-och kvalitetsboken för VG Primärvård.

Vad gäller motionens specifika fråga så är det vårdgivarnas ansvar att avgöra hur uppdraget enligt regelverket för VG Primärvård ska fullgöras och därför bedömer hälso-och sjukvårdsstyrelsen att frågan inte bör regleras enligt en specifik modell.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
22 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018