Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samordning av fastighetsorganisationerna inom Västtrafik AB

Regionfullmäktige 29 maj 2018

Resultatet av en utredning visar att en samordning av Västtrafik AB:s och Västra Götalandsregionens (VGR) fastighetsorganisationer bör genomföras. Det innebär att fastighetsfunktionen inom Västtrafik överförs till Västfastigheter och att Västtrafik AB:s fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning överlåts till regionen.

Regionstyrelsen föreslår att:

Regionfullmäktige beslutar att fastighetsfunktionen inom Västtrafik AB ska överföras till VGR från och med 1 januari 2019.

De fastigheter som Västtrafik AB äger ska överlåtas till VGR. Inriktningen är att detta ska ske från och med 1 januari 2019.

Regionstyrelsen bemyndigas att för VGR:s del besluta om genomförandet av verksamhetsförändringen och att förvärva bolagets fastigheter, fastighetsanknuten utrustning och hållplatsutrustning.

Västtrafik AB ges som ägardirektiv att medverka till verksamhetsförändringen och till överlåtelsen av ägda fastigheter av fastighetsanknuten utrustning och av hållplatsutrustning till Västra Götalandsregionen.

Fastighetsnämnden ska ansvara för Västtrafik AB:s lokalförsörjning.

Fastighetsnämnden ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för kollektivtrafikens lokalförsörjning.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att i december 2019 återkomma med redovisning av verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter av samordningen.

Under förutsättning av regionfullmäktiges godkännande beslutar regionstyrelsen för egen del att regionstyrelsens presidium får uppdraget att underteckna erforderliga avtal mellan VGR och Västtrafik AB. Dessutom får regiondirektören i uppdrag att i samverkan med Västtrafik AB precisera vad som ingår i fastighetsanknuten utrustning.

Regiondirektören får uppdraget att i samverkan med Västtrafik AB återkomma med förslag till gränsdragning mellan Västtrafik AB som uppdragsgivare och beställare gentemot fastighetsnämnden och om formerna för samverkan i lokalprojektens tidiga planeringsskeden.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Västfastigheter

Program
15 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Regionfullmäktige 29 maj 2018