NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

* Mötets öppnande

* Upprop

* Val av justerare

* Justeringsdatum

Program
2 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige