Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nytt samverkansavtal för Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Västra Götalandsregionen (VGR) samverkar idag i det politiska forumet Stadstrafikforum GMP med Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun i frågor som rör stadsplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafikutveckling.

I samband med regionfullmäktiges beslut om Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg har VGR i samverkan med övriga parter tagit fram förslag till nytt samverkansavtal för stadstrafikforum.

De förändringar som föreslås i förslaget, jämfört med befintligt avtal, innebär bland annat att forumet ska ta fram förslag till fyraåriga handlingsplaner och prioriteringar för hur stadstrafiken ska utvecklas. Handlingsplanerna är ett led i att planera och genomföra prioriteringar bland de investeringar som föreslås i Målbild Koll2035. Beslut om handlingsplan tas sedan av respektive parts fullmäktige.

Stadstrafikforum föreslås framöver också hantera vissa frågor som främst berör Göteborgs Stad och VGR inom ramen för avtal som rör spårvägstrafiken samt Sverigeförhandlingen.

Regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille.

Beslut: enligt förslag

Kollektivtrafik Spårväg Göteborgs stad

Program
13 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige