Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Hanne Jensen (S) har i en motion från augusti 2017 föreslagit att prehospital psykiatrisk resurs införs i hela Västra Götalandsregionen (VGR). Tanken är att stärka tillgången till ett jämlikt prehospitalt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk sjukdom genom tidig detektion och hjälp till rätt vårdnivå. Motionären refererar till psykiatriambulansen i Göteborg eller liknande mobil akutvård.

Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till motionen. Inom styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset finns psykiatriambulans och styrelsen för Skaraborgs sjukhus har som projekt infört bedömningsbilar med psykiatriskkompetens under jourtid.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Vidare föreslås att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att kartlägga samtliga sjukhusförvaltningars utbud av mobila akutpsykiatriska resurser för en komplett regional bild och vid behov initiera ett arbete för en kvalitetssäkring av prehospitala processer på regional nivå.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Hanne Jensen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Program
19 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige