Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Enligt Karin Engdahl (S) har många vårdcentraler svårt att rekrytera läkare. Därför behöver Västra Götalandsregionen (VGR) utreda möjligheterna för ett gratifikationssystem. Det ska gälla för specifikt utpekade vårdcentraler och kostnaden ska tas av Närhälsan. Gratifikationssystemet skulle exempelvis kunna bestå av en extra månadslön efter att ha jobbat i 24 månader. Gratifikationssystemet kan också vara ett sätt att leva upp till strategin att VGR ska vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019.

I remissvaren framkommer att Närhälsan använder olika former av ersättningar för att nå svårrekryterade yrkesgrupper, till exempel glesbygdtillägg och en trettonde månadslön efter tolv månaders anställning. I arbetet med ”Flera läkare i Närhälsan” har det också blivit tydligt att andra delar är minst lika viktiga, som exempelvis kollegialt utbyte, rimliga uppdrag, fortbildning och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.

Mot bakgrund av inkomna remissvar konstateras att det som motionären föreslår ligger i linje med de åtgärder som redan tillämpas för svårrekryterade yrkesgrupper till Närhälsan. Personalutskottet föreslog att motionen skulle vara besvarad. Efter votering på regionstyrelsen föreslås att regionfullmäktige bifaller motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal

Program
22 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige