Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 29-30 (Anmälningsärenden, Valärenden)

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

29. Anmälningsärenden (17:07)

 Inga ärenden fanns att anmäla.

30. Alla ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och bolag valda (17:34)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med. Det valdes ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen.

Några exempel:

Till presidiet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen valdes till ordförande Jonas Andersson (L), 1:e vice ordförande Tony Johansson (MP) och som 2:e vice ordförande Håkan Linnarsson (S).

Till presidiet i styrelsen för sjukhusgruppen i väster valdes till ordförande Anna-Lena Holberg (M), vice ordförande Birgit Lövkvist (V).

Till presidiet i styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård valdes till ordförande Charlotte Nordström (M), vice ordförande Michael Melby (S).

Till presidiet i regionutvecklingsnämnden valdes till ordförande Kristina Jonäng (C), 1:e vice ordförande Helena Holmberg (L), 2:e vice ordförande Bijan Zainali (S).

Till presidiet i kollektivtrafiknämnden valdes till ordförande Ulrika Frick (MP), 1:e vice ordförande Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande Alex Bergström (S).

Till presidiet i miljönämnden valdes som ordförande Magnus Berntsson (KD), 1:e vice ordförande Aida Karimli (C) och 2:e vice ordförande Erik Kyrkander (V).

Till presidiet i kulturnämnden valdes som ordförande Conny Brännberg (KD), 1:e vice ordförande Daniel Andersson (L) och till 2:e vice ordförande Ann-Charlott Karlsson (S).

Övriga ledamöter och ersättare i samtliga instanser finns via denna länk.

Val

Program
27 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige