Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från maj 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att analysera EVI-modellen samt att implementera EVI-modellen i Västra Götalandsregionen (VGR).

Då det inom VGR finns en pågående EVI-pilot, på BUP i Skaraborg, bedöms det lämpligt att denna genomförs och utvärderas innan ställningstagande till eventuellt införande.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
25 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige