Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Lena Malm (S), med flera, har i en motion uttryckt att det behövs prioriteringar inom Målbild Tåg 2035 för att kunna visa på en stegvis utbyggnad av tågsystemet. För att Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara väl förberedd inför kommande revidering av nationell infrastrukturplan föreslås att VGR bör göra en tydlig prioritering av i vilken ordning och med vilka ambitionsnivåer, som satsningarna på järnvägar bör ske.

Koncernkontoret konstaterar att motionens förslag ligger i linje med kollektivtrafiknämndens beslut från februari 2018, om att avsätta medel för prioritering av Målbild tåg 2035, delmål 2028.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i kollektivtrafiknämnden i februari 2018.

Beslut: enligt förslagS reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Lena Malm

Program
23 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige