NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Egon Frid (V) har i en motion från januari 2018 föreslagit att parkeringsavgifter vid sjukhusen ska inkluderas i ersättningen för sjukresor. Bakgrunden till förslaget är att vissa patientgrupper av olika anledningar måste välja att resa med egen bil för besök på sjukhus.

Eva Olofson (V) skriver i ett yrkande den 13 november att: "Det har blivit allt vanligare med parkeringsavgifter vid våra sjukhus och parkeringsavgift inte ingår i ersättningen för sjukresor. Även om det ibland görs undantag och vissa patienter kan få ersättning, så tycker vi att det finns anledning att se över möjligheterna att ge ersättning till fler av de patienter som av någon anledning behöver använda egen bil för sin sjukresa." Eva Olofsson yrkar på att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Egon Frid

Program
21 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige