Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från april 2018 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att snarast skapa förutsättningar för att införa screening för att tidigt upptäcka tarmcancer hos personer mellan 60 - 74 år.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) pågår en utredning om förutsättningar för införande av tarmcancerscreening i VGR, utifrån den nationella utredningen om införande av allmän tarmcancerscreening som släpptes 2017. När utredningen är klar kommer den att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen med eventuella förslag till fortsatta åtgärder.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää

Program
24 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige