Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Västtrafik AB köp av Göteborgs Spårvägar AB

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad har ingått avtal om hur spårvagnstrafiken i Göteborg ska bedrivas från 2020. Dessa avtal behandlades av regionfullmäktige i juni 2018

En del i dessa avtal är att Västtrafik AB ska köpa 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB (GSAB). Aktieägaravtalet ska tecknas mellan Göteborgs Stadshus AB och Västtrafik AB.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till aktieköpsavtal mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Regionfullmäktige godkänner också aktieägaravtalet mellan Västtrafik AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Göteborgs Spårvägar AB. Aktieägaravtalet beskriver hur ägarna i bolaget ska samverka under tiden man äger bolaget gemensamt. Detta avtal kan ändras under avtalstiden om ägarna är överens om detta.

Regionfullmäktige beslutar att VGR går i borgen för Göteborgs Spårvägar AB pensionsförpliktelse inom 15 procent av ett rambelopp om 60 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Kollektivtrafik Göteborg

Program
11 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige