Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om införande av HPV-vaccin för pojkar.

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroendet av bemanningsföretag.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om nyckeltal för VGR:s vårdinrättningar.

Motion av Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) om regional sammanhållningspolitik.

Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik.

Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen.

Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.

Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna.

Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen.

Motion av Linnéa Wall (S) med flera om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

Motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar.

Motion av Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S) om att införa avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år.

Motion av Janette Olsson (S) med flera om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården.

Motion av Alex Bergström (S) med flera om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken.

Motion av Helén Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling.

Motion av Janette Olsson (S) med flera om regiongemensamt arbete för hälsofrämjande scheman i sjukvården.

Motion av Janette Olsson (S) med flera om stärkt roll för servicemedarbetare.

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om införande av avgiftsfritt influensavaccin.

Motion Vård Kollektivtrafik Alex Bergström Håkan Lösnitz Eva Olofsson Janette Olsson Heikki Klaavuniemi Håkan Linnarsson Helén Eliasson Claes Redberg Bo Antonsson Bijan Zainali Michael Melby Magnus Harjapää Vaccination Jim Aleberg Inkomna motioner Linnéa Wall Mottagningar

Program
26 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Teckenspråkstolkad 27 november 2018 Regionfullmäktige