Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Program
2 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige