Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förlängning Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Med anledning av pandemin Covid-19 som belastar vårdgivarna föreslås så få förändringar som möjligt genomföras i uppdraget till vårdcentralerna 2021. I ärendet föreslås därför en förlängning med nödvändiga justeringar av nu gällande förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral, Krav- och kvalitetsboken 2020.

Regionfullmäktige beslutar att:

1) Godkänna justeringar av ekonomiska förutsättningar och ersättningsnivå i kapitel 6 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral i enlighet med bilagt förslag att gälla från 2021-01-01.

2) Godkänna i övrigt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020 att gälla även 2021.

3) Ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 ta fram en ny modell för täckningsgradsberäkning.

4) Ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för revidering av förfrågningsunderlaget inför 2022 göra en översyn av vårdcentralernas digitala tillgänglighet och deras kostnadsansvar för digitala besök i andra regioner.

Vårdcentral Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Covid-19

Program
8 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige