Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Revisorskollegiets förslag till val - Revisor i Sjuhärads samordningsförbund

Valberedningens förslag till val

Ersättare i valberedningen (inget förslag - tas upp nästa sammanträde)

Ersättare i patientnämnden Göteborg

Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg

Ersättare i styrelsen för Eduard Magnus musikfond

Ledamot i Göteborgs Djurförsöksetiska nämnd

Program
30 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige