NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående

Motionärerna vill att ett förslag till rutiner för hantering av kränkning av medarbetare från patient eller närstående ska tas fram och genomföras i samtliga Västra Götalandsregionens sjukvårdsverksamheter i egen regi.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motion Vänsterpartiet Vård Eva Olofsson Kränkning

Program
18 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige