Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av testmiljö hos VGR IT

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Lena Mjörnell (SD) om införande av testmiljö hos VGR IT

Motionären föreslår att regionstyrelsen ska få i uppdrag att tillse att VGR IT inom skälig tid tillförsäkras en fullt fungerande testmiljö för samtliga IT-system som idag är i bruk i för regionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Lena Mjörnell IT

Program
19 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige