Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Flera motioner (ärenden 27-28)

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

27. Motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget gällande rektusdiastas riktat till berörda sjukhusverksamheter i regionen

Motionären beskriver att operation av rektusdiastas inte erbjuds inom VGR med motiveringen att det finns för lite forskning som visar att operation hjälper vid tillståndet.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

28. Motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget hos berörda sjukhusverksamheter i regionen när det gäller att identifiera och behandla vestibulit

Motionären beskriver att kunskap och rutiner skiljer sig åt mellan olika regioner i landet och vill genom föreslagen kartläggning kunna garantera att kunskap finns inom VGR.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Vänsterpartiet Vård Carina Örgård Rektusdiastas Vestibulit

Program
25 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige