Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år

Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) föreslog i juni 2019 en kartläggning av ätstörningsvården för ungdomar 12–16 år för att revidera de medicinska riktlinjerna och anpassa öppen- och slutenvård. De menar att ätstörningar som tidigare främst drabbat flickor i tonår eller unga vuxenår förändrats över tid och såväl pojkar som yngre barn drabbas idag.

Det regionala processteamet för ätstörningar kan konstatera att allt fler ungdomar söker vård för ätstörningar. Dagens arbetssätt i öppenvården behöver utvecklas och uppdraget för den regiongemensamma avdelningen för unga vuxna patienter med ätstörningar i åldern 16–25 år, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behöver ses över i sin helhet.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att kartlägga den regionala ätstörningsvården och ge förslag på hur öppen- och slutenvården kan förbättras.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Kerstin Joelsson-Wallsby Barn Ätstörningar

Program
21 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige