NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i VGR

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Michael Melby (S) med flera om att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen

Idag finns i Göteborg Mottagning Unga Vuxna (MUX) som täcker glappet mellan primärvård och specialistpsykiatrin. Författarna av motionen vill se att fler unga vuxna får tillgång till denna vård och att man utreder förutsättningarna att etablera fler mottagningar för unga vuxna i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara bevarad.

Motion Socialdemokraterna Ungdom Michael Melby MUX

Program
11 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige