Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa

Motionärerna föreslår i motionen om ett uppdrag att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa. I motionen uppges att det är ett otydligt uppdrag för omhändertagandet av de yngre barnens psykiska hälsa, det är ett ojämnt utbud i regionen samt att tillgången till psykologer i regionen är ojämn. Motionen lyfter fram vikten av insatser under de tidiga åren samt psykologens roll i arbetet.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Motion Socialdemokraterna Ungdom Janette Olsson Michael Melby Psykisk hälsa

Program
15 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige