NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om coronapandemin och psykiatrin

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Jonas Anderssons (L) svar på interpellationen, från Carina Örgård (V), finns i handlingarna till sammanträdet (https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1844299).

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård Jonas Andersson Liberalerna

Program
5 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige