Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budgetprocess 2021 för Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att budget för 2021 ska beslutas i regionfullmäktige i november 2020. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna och framtida vårdbehov till följd av pandemin gör förutsättningarna alltför osäkra.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla ärendet.

Budget Budgetprocess

Program
6 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige