Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om mottagning för våldtagna

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna

Carina Örgård (V) med flera vill i en motion att en specialistmottagning för personer utsatta för våldtäkt inrättas.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås. Regionfullmäktige beslutar också att ge hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vård och omhändertagande av personer som utsatts för våldtäkt ska förbättras i Västra Götalandsregionen.

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Våldtäkt Mottagningar

Program
22 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige