NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om avgiftsfria broddar

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar

Motionären vill att hälso- och sjukvårdsstyrelsen utreder kostnaden för gratis broddar till personer äldre än 80 år och att Västra Götalandsregionen köper in behövligt antal broddar för utdelning.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Broddar

Program
16 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige