Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kollektivavtal vid upphandling

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Helen Eliasson (S) med flera om kollektivavtal vid upphandling

Motionärerna har, med hänvisning till det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, bland annat föreslagit att kollektivavtal krävs vid alla offentliga upphandlingar av Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås avseende förslag 1 och 5 samt att motionen anses vara besvarad avseende förslag 2, 3, 4 och 6.

Motion Socialdemokraterna Helén Eliasson Krister Andersson

Program
13 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige