NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Till dagens sammanträde har två motioner lämnats in:

Motion av Janette Olsson (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om syfte att växla upp arbetet kring jämlikhet i Västra Götalandsregionen.

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om hårdare krav vid upphandlingar för att undvika personalbrist och en ojämlik vård

Eva Olofsson Janette Olsson Cecilia Dalman Eek Inkomna motioner

Program
28 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige