NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att höja undersköterskornas grundlönenivå

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå

Motionären vill att en modell tas fram för att höja undersköterskornas grundlönenivå, så att den kommer i paritet med jämbördiga och närliggande regioner.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Löner Undersköterskor

Program
17 av 31
Publicerad
tisdag 09 juni 2020

Teckenspråkstolkad 9 juni 2020 Regionfullmäktige