Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 2 februari 2010

Regionfullmäktige 2 februari 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll med mera

Frågestund om läget i NU-sjukvården

Fråga om tillgänglighet till bassängträning för …

Fråga om situationen i Göteborgs folkhögskolas filialer i …

Fråga om ökat inrikesflyg är förenligt med regionens klimat…

Fråga om de föreslagna neddragningarna i Öckerö kommun

Fråga om centrala system för högkostnadsskyddet.

Interpellation om hur det går med Västtrafiks miljö- och …

Interpellation om Botaniska trädgården.

Interpellation om vilket uppdrag Kunskapscentrum har för …

Revidering av regionens finansiella riktlinjer och beredn…

Nytt namn för Styrelsen för handikappverksamheten

Ny styrelse för Agnesbergs Folkhögskola

Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter …

Tillstånd för Västsvenska Turistrådet AB att sälja aktier …

Framställningar från primärvården att använda eget kapital

Regler om över- och underskott samt eget kapital för VG Pri…

Framställan från fastighetsnämnden om försäljning av det …

Försäljning av fastigheten Skogome 2:235

Tomträttsavtal Göteborg Rågården 12:6

Leasing ambulanshelikoptern och utökning av investeringsram

Gröna Rehab - permanentning av verksamheten

Motion om att låta regionens fria kulturgrupper ta del av …

Motion om översyn av inseminationsverksamheten på SU …

"Motion - ""Inrätta ett utvecklingskansli"" "

Motion om inrättande av en strokeinterventionsenhet

Motion om att regionen och kommunerna i Västra Götaland

Motion om utrangering av utrustning som kan användas …

Motion om sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

Nya motioner, val med mera

Publicerad
tisdag 02 februari 2010

Regionfullmäktige 2010