Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 6 mars 2010

Regionfullmäktige 6 mars 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll med mera

Fråga om annons från Västra Götalandsredionen

Fråga om risk för överkonsumtion av läkemedel

Interpellation om nedläggningen av Tomatisverksamheten …

Interpellation om Västtrafik brister i information

Interpellation om allas rätt till tillgänglighet

Ajournering för LUNCH

Närradion informerar

Politisk organisation för nästa mandatperiod

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i VG-regionen

Tilläggsdirektiv till regionfullmäktiges beslut § 213/2008 …

Förslag om länstrafikansvarig för kollektivtrafiken i VG

Motion om att regionens upphandlingar kan stimulera det …

Motion om rätt färg på fisken

Anmälan av inkomna motioner.

Val av ledamot och ordförande i reg.styr. från 2010-04-12

Interpellation om förebyggande arbete inom VG Primärvård

Interpellation om tolkningen av Kravboken och barnens …

Intervju med Roland Andersson inför avgången som reg.råd

Publicerad
lördag 06 mars 2010

Regionfullmäktige 2010