Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 27 april 2010

Regionfullmäktige 27 april 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll med mera

Yttranderätt för regionstyrelsens ordförande

Fråga om en utredning om neonatalsjukvården på SU/Mölndal.

Fråga om läget inom ambulanssjukvården.

Fråga om operationsköer i Göteborg.

Fråga om betalsystem för trängselskatten.

Fråga om regionbildning tillsammans med Värmland.

Fråga om lokalinvestering av BUP på SU.

Interpellation om tolkningen av Kravboken och barnets …

Interpellation om reklam på Västtrafiks hemsida.

Natur- och kulturturismprogram

Uppföljning av de tillfälliga fullmäktigeberedningarnas …

Tilläggsavtal för Samrehab Mark-Svenljunga

Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av …

Motion om vården - en plats för initiativ, engagemang och …

Motion om fossilfria verksamheter i VG-regionen 2020

Närradion informerar

Utdelning av Västra Götalandsregionens miljöstipendium

Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet

Årsredovisning 2009

Årsredovisning för patientnämndsverksamheten

Motion om att revidera Västra Götalandsregionens folkhäls…

Motion om bärbara datorer till förtroendevalda

Motion om posttraumatiskt stressyndrom

Anmälan om inkommna motioner

Intervju med regionstyrelsens nye ordf. Gert-Inge Andersson

Publicerad
tisdag 27 april 2010

Regionfullmäktige 2010