Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionfullmäktige 4 juni 2010

Regionfullmäktige 4 juni 2010

Nedan kan du se dagens ärenden i regionfullmäktige, klicka på respektive ärende för att spola till ärendets början

Närradion informerar

Sammanträdet öppnas, upprop, protokoll med mera

FRÅGESTUND Punkten utgår

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2011

Avslutande av ansvarsberedningens uppdrag

Villkorat aktieägartillskott till Innovatum AB

Justeringar av arvodesbestämmelserna för kommittén för …

Konsekvenser till följd av Tandvårds- och Läkemedelsförm…

Serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i ...

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden verksamhetsåret -09.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 för stiftelserna …

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvars…

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2011

Kompletteringar/justeringar av krav- och kvalitetsboken för…

Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland …

Utdelning av kulturpriset 2010

Budget 2011 - gruppledardebatt

Budget 2011 - övergripande: ekonomi, skattesats, personal...

Sammanträdet ajourneras

Närradion informerar

Publicerad
fredag 04 juni 2010

Regionfullmäktige 2010