Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om vård för ensamkommande flyktingbarn

Regionfullmäktige 14 april 2015

3. Interpellationer

- Patric Silfverklinga (SD) om modell inom området kultur
- Annette Ternstedt (V) om träningskort på rehabenheter
- Carina Örgård (V) om vård för ensamkommande flyktingbarn

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/Informationsavdelningen/press/IPsvar/Interpellationssvar_webb.pdf">Interpellationssvar

Program
7 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015